gototopgototop
Netradicinio ugdymo diena Spausdinti

I g. klasės „Žmogaus sauga“ –sveikatos priežiūros specialistė V. Mingailienė, žmogaus saugos mokytojas G. Poliakas

Mokiniai sudarinėjo savo klasės evakuacijos planus, juos braižė ir sudarė legendas. Teikė pagalbą sužeistiesiems, padėjo evakuotis. Savo veiklų seką pristatė kitoms klasėms.

II g. klasės „Lyčių lygybė ir asmens nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties“ – VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ lekt. Lina Juškevičiūtė (Joniškio r. Visuomenės sveikatos biuras)

Lektorius supažindino su pagrindiniais lyčių lygybę reglamentuojančiais dokumentais, dažniausia pasitaikančioms diskriminavimo formomis. Sužinojo, kur kreiptis patyrus diskriminaciją dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties. Diskutavo apie lyčių lygybės užtikrinimo ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties galimybes Lietuvoje ir pasaulyje.

III g. Klasės „Sulaukti 18 ar užaugti“ – psichologas, psichoterapeutas Evaldas Karmaza (Joniškio r. Visuomenės sveikatos biuras)

Lektorius apibrėžė suaugusio, brandaus žmogaus statusą visuomenėje, jo teisėmis ir pareigomis. Patarė mokiniams susidėlioti prioritetus, davė konkrečių patarimų ir pavyzdžių, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Rekomendavo kartas nuo karto savo veiksmus, mintis pastebėti iš šalies. Lektorius atvirai dalinosi su paaugliais savo darbo praktika.

IV g. klasė „Nacionalinis saugumas“ - Joniškio rajono karo komendantas atsargos kapitonas Identas Adomaitis.

Mokiniai sužinojo, kad šiuolaikinėje greitai besikeičiančioje ir nuolatinį technologinį virsmą patiriančioje globalizuotoje visuomenėje grėsmės, pavojai ir rizikos veiksniai nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui yra dinamiški: tradicinės grėsmės įgauna vis naujų formų, pavojai tampa sunkiai nuspėjami, rizikos veiksniai gali būti ne iš karto identifikuojami. Todėl šalies saugumo ir gynybos klausimai darosi aktualesni visai Lietuvos visuomenei. Kiekvienos valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos politikos pagrindas yra tos šalies piliečių vertybių sistema, nes piliečių pasirengimas saugoti ir ginti šalį priklauso ir nuo kiekvieno asmens atskirai, ir nuo visos visuomenės pilietinio brandumo.