gototopgototop
Lapkričio mėn. renginių planas Spausdinti
Antradienis, 04 Lapkritis 2014 08:25

Joniškio „Aušros“ gimnazija

LAPKRIČIO  MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2014-2015 m.m.

     Renginys

Laikas

Atsakingas

1.Susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai, metodinė veikla.

   

1.1.Klasių auklėtojų metodinė grupė.

1.1.2.  Tyrimų „Mokinių dalyvavimas neformaliojo švietimo veiklose už gimnazijos ribų“, „Mokinių sveikata“ pristatymai.

1.1.3. Lankomumo problemos.                

 

Kl.aukl.metodinė grupė,

A.Nesavas

V.Bartašienė

V.Mingailienė

A.Nesavas

J.Bulzgienė

1.2.Metodinė taryba. Metodinių grupių veikla. Susirinkimai. Seminarai. Konferencijos. Atestacija. Naujų dokumentų rengimas.

1.2.1.Mokytojų pasitarimas.

11-5d.15 val.

     

  

Administracija                                                   

1.2.2.Metodinės tarybos posėdis.

Derinama

V.Mačiulienė

B.Krajinienė

1.2.3.Metodinių grupių pasitarimai

11mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

1.2.4. Gimnazijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimas.

11 mėn.

A.Žilinskienė

V.Židonienė ir darbo grupė

1.2.5.Tėvų susirinkimas (2-3 kl.)

13d.16 val.

Administracija

2.VGK veikla.

   

2.1.Gabių mokinių ugdymo sistemos naujos redakcijos rengimas.

11 mėn.

VGK darbo grupė

2.2. Gabių mokinių 1 klasėse atrankos tyrimas.

11 mėn.

I.Butautienė

2.3. Posėdis „ Darbas su specialių poreikių mokiniais“.

3d.

VGK

I.Butautienė

2.4.Darbo grupės su likusiais praleidinėti pamokas ar vengiančiais lankyti pamokas moksleiviais posėdis: mokinių lankomumas spalio mėnesį.

Po 10d.

BGK grupė, J.Bulzgienė

2.5.Gabių mokinių individualios veiklos planavimas.

11 mėn.

VGK

2.6. Tyrimai:

2.6.1. „Mokinių sveikata“

2.6.2. „Mokinių užimtumas popamokinėse veiklose gimnazijoje“

11 mėn

11 mėn.

V.Mingailienė

V.Bartašienė

2.7. Pagalba klasių auklėtojams:

2.7.1.Paskaita, diskusija „Mano pusryčiai, pietūs, vakarienė

2.7.2. Viktorina „Antibiotikai“

2.7.4.Paskaita- pokalbis „ŽIV ir lytiniu lekiu plintančios ligos“

5d. 1a kl.

26d.

1a, 1d, 1e kl.

19d.

 2b ir 2d kl.

20d.

   3a ir 3d kl.

V.Mingailienė

3.Renginiai.

   

3.1.Kino busas gimnazijoje- rengimasis Jaunojo kino kritiko konkursui.

11 ar 14 d.

J.Bulzgienė

V.Bartašienė

3.2.Gimnazijos vardadienis:

3.2.1.XI Mokinių prezidento inauguracija.

3.2.2. Mokinių prezidento taurės virvės traukimo varžybos ( 1-2 kl., 3-4 kl.)

3.2.3. Gimnazijai-95

Garbės galerijos naujos ekspozicijos atidarymas.

19-20d.

21d.

V.Bartašienė

E.Poliakienė

Ž.Mačiūnas

R.Šimkuvienė

V.Bartašienė

B.Jurgaitytė

3.3. Ekonominių simuliacinių žaidimų turnyras 1-3 kl.

Derinama

E.Mikalajūnienė

3.4. Seniūnų tarybos išvažiuojamasis seminaras Šiaurės Lietuvos kolegijoje.

4d. 14.00.-18.00.

V.Bartašienė

5.Sportiniai renginiai.

   

5.1.-3.2.2.

   

6.UKC renginiai.

   

6.1.Klasių valandėlės UKC 1c ir 1e kl.

5, 12 d.

S.Stulginskienė

6.2.Išvyka į ASU (3-4 klasių mokiniai, ketinantys ASU studijuoti)

14d.

S.Stulginskienė

6.3. JVTC- 10 metų: Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleivių susitikimas  centre su „Šiaurės vilko“ direktoriumi, verslininku V.Kaikariu.

Derinama

S.Stulginskienė

6.4. 4 kl.mokinių  susitikimas su ŠU Menų fakulteto teatro katedros dėstytojais ir studentais.

Derinama

S.Stulginskienė

7.Informacinio centro- bibliotekos renginiai.

   

7.1.Parodos:

Pasaulinė jaunimo diena

Pasaulinė diabeto diena

Latvijos Nepriklausomybės diena

Lietuvos kariuomenės diena

Pasaulinė filosofijos diena

K.Būgai- 135

S.Nėriai-110

D.Teišerskytei- 70

V.Juknaitei-65

10d.

14d.

18d

23d.

28d.

6d

17d.

27d.

28d.

N.Ramonienė

S.Stulginskienė

8.Pedagoginės veiklos priežiūra, ataskaitų rengimas, ir kiti darbai.

   

8.1. E. dienyno pildymas.

11 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Mačiulienė

8. 2.Klasių auklėtojų pildomi puslapiai e.dienyne.

11 mėn.

V.Bartašienė

8.3. Neformaliojo švietimo pildymas e.dienyne.

11 mėn.

V.Bartašienė

8.4. Pamokų stebėjimas: mokytojų, ketinančių atestuotis,  metodinės veiklos ir ugdymo proceso stebėjimas ir analizė.

11 mėn.

V.Židonienė

A.Žilinskienė

V.Mačiulienė

8.5.Pamokų stebėsena. Tikslas: uždavinio, turinio, metodų ir formų dermė.

11 mėn.

V.Mačiulienė

8.6.Naujai atvykusių 3 kl. Mokinių ir abiturientų mokymosi ir lankomumo rezultatai.

11 mėn.

V.Mačiulienė

9.Olimpiados, rengimasis egzaminams.

   

--------------------------

   

10. Projektinė veikla.

   

10. 1. Gimnazijai-95

Projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“- rengimasis Menų dienai- kraštiečių išleistos knygos „J.J.Vainauskai“ pristatymui, susitikimui su joniškiečių draugijos „Sidabra“ nariais, knygos leidėjais.

11 mėn.

V.Bartašienė

K.Motiejuitis

S.Jonušienė

B.Jurgaitytė

K.Judžentytė

D.Butkienė

V.Ancevičienė

10.2. Gimnazijai-95

Projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“ Muzikinė popietė: svečiuose operos solistė S.Jonaitytė, diktorius-skaitovas J.Šalkauskas ir pianistė G.Mikalėnaitė.

28d.

V.Bartašienė

B.Jurgaitytė

10.3.Tarptautinio Erazmus+mokyklų strateginės partnerystės projekto „Mūsų aplinka. Mūsų namai. Mūsų mokykla“- partnerių susitikimas „Aušros“ gimnazijoje.

10-13d.

V.Židonienė

G.Motiejuitė

V.Sutnikas

10.4. Gimnazijai-95

Projektas „Žymūs kraštiečiai ir šiandieninio jaunimo ugdymas“- rengimasis VII- ajam rajoniniam A.Raudonikio dainų ir šokių festivaliui.

11 mėn.

V.Bartašienė

B.Jurgaitytė

S.Jonušienė

P.Petraitis

K.Judžentytė

10.5. Projektas „ESF Akademija“ – antroji užduotis.

11 mėn.

V.Bartašienė

J.Bulzgienė