gototopgototop
Diskutuota apie prekybą žmonėmis Spausdinti
Penktadienis, 13 Kovas 2015 08:45

Įvairios institucijos kasmet vis aktyviau pasisako apie iššūkius sunkioje kovoje prieš prekybą žmonėmis ir visuomenės abejingumą. Prekyba žmonėmis – tai  žmonių verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar jų priėmimas gąsdinant, panaudojant jėgą ar kitas prievartos, grobimo, apgaulės, sukčiavimo formas, piktnaudžiaujant padėtimi ar pažeidžiamumu.

Ši veikla visuomenėje dažniausiai yra įvardinama kaip moderni vergovės forma. Pastaruoju metu ši problema labai aktuali, patys dažniausiai net nesusimąstome apie tai, kol ji nepaliečia mūsų pačių ar artimųjų.

Nuo 2012 metų liepos 1 dienos į Baudžiamąjį kodeksą įtrauktos naujos prekybos žmonėmis formos – vertimas elgetauti, prievartinis darbas bei žmonių įtraukimas nusikaltimams daryti. Prekybos žmonėmis aukos ne visada teisingai identifikuojamos, o jų elgesys neretai traktuojamas kaip bendrininkavimas su nusikaltėliais.

Mūsų gimnazijoje buvo suorganizuota 10 gimnazistų ir klasių auklėtojų susitikimų su savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vedėja Daiva Zikienė, siekiant supažindinti su prekybos žmonėmis tendencijomis, besikeičiančiomis formomis ir grėsme visuomenei.

Susitikimo su gimnazistais metu buvo siekiama ne tik informuoti, bet ir įspėti jaunus žmones apie šios nusikalstamos veikos pasekmes, paskatinti mūsų jaunus žmones nelikti abejingais šiai vergovei, žinoti kur ir kada kreiptis pagalbos.

Socialinė pedagogė Jurgita Bulzgienė