gototopgototop
Studijų kainos 2016 Spausdinti
Penktadienis, 29 Balandis 2016 08:57

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22

Studentų, priimamų 2016 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės universitetinIŲ studijų kainos

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

antroji studijų pakopa

trečioji studijų pakopa

laipsnio nesuteikiančios studijos

rezidentūra

kitos studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją, orientalistikos studijas*), socialinių mokslų srities studijų kryptys (išskyrus psichologiją, švietimą ir ugdymą, visuomenės saugumą)

1271

847

2265

1510

8250

5500

       

2

Matematika, reabilitacija, slauga, sportas (išskyrus trenerių rengimą)

1552

1035

2546

1697

8250

5500

       

3

Filologija (išskyrus specifines kalbas**, vertimą)

1884

1256

2878

1919

8250

5500

       

4

Architektūra, švietimas ir ugdymas, fizinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus matematiką), biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus sportą, reabilitaciją, slaugą, mediciną, veterinarinę mediciną ir odontologiją), technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus pilotų rengimą), psichologija, filologija (specifinės kalbos, vertimas), orientalistikosstudijos

2248

1499

3242

2161

8250

5500

   

2248

1499

5

Medicina, veterinarinė medicina

2684

1789

3678

2452

8250

5500

5276

3517

   

6

Dailė, dizainas, teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, rašytinė kūryba, meno studijos, sportas (trenerių rengimas), visuomenės saugumas, odontologija

3256

2171

4250

2833

8250

5500

5847

3898 

   

7

Muzika

5313

3542

6307

4205

8250

5500

       

8

Pilotų rengimas

11610

7740

12604

8403

8250

5500

       

* Studijų programos, į kurių turinį įtrauktas ir specifinių kalbų** dėstymas.

**Specifinėmis laikomos tos kalbos, kurių nemokoma bendrojo ugdymo mokykloje kaip pirmosios arba antrosios užsienio kalbos.

_______________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 13 d. d. įsakymu Nr. V-22

Studentų, priimamų 2016 metais į aukštĄSIAS mokyklAS, norminės KOLEGINIŲ studijų kainos

Eil. Nr.

Studijų kryptis (studijų programų grupė)

Norminės studijų kainos (Eur)

pirmoji studijų pakopa

laipsnio nesuteikiančios studijos

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

nuolatinė studijų forma

ištęstinė studijų forma

1

Humanitarinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus filologiją), socialinių mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus visuomenės saugumą, švietimą ir ugdymą)

1076

717

   

2

Biomedicinos mokslų studijų srities studijų kryptys (išskyrus ikiklinikinę veterinarinę mediciną ir medicinos technologijas), fizinių mokslų studijų kryptys, technologijos mokslų studijų srities studijų kryptys

1390

927

   

3

Ikiklinikinė veterinarinė medicina, medicinos technologijos, švietimas ir ugdymas, filologija

1738

1159

1738

1159

4

Teatras ir kinas, šokis, fotografija ir medijos, dailė, dizainas, rašytinė kūryba, meno studijos, visuomenės saugumas

2323

1549

   

5

Muzika

4359

2906

   

______________________