gototopgototop
2013 m. bendrojo priėmimo datos Spausdinti
Antradienis, 22 Sausis 2013 13:05

Š. m. sausio 17 d. LAMA BPO tarybos posėdyje buvo patvirtintos 2013 m. bendrojo priėmimo į universitetus ir kolegijas etapų datos.

Stojantieji prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose galės pildyti LAMA BPO informacinėje sistemoje nuo birželio 1 d. iki liepos 23 d. 17 val. Prašymo pageidavimų sąraše bus galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Tačiau nebus galima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau bus įvykę arba iki stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liks mažiau kaip 24 valandos. Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija vyks birželio 19 d. – liepos 5 d.

Į LAMA BPO punktus nuo birželio 3 d. iki liepos 23 d. 17 val. dokumentus turės pristatyti stojantieji:

  • vidurinį išsilavinimą įgiję Lietuvoje 2009 m. ir anksčiau;
  • vidurinį išsilavinimą įgiję užsienio institucijose;
  • baigę tarptautinio bakalaureato diplomo programą;
  • išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip devintoje (gimnazijos pirmoje) klasėje;
  • išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, pageidaujantys, kad jų rezultatai būtų įskaičiuojami į konkursinį balą.

Šie stojantieji, prieš atvykdami į LAMA BPO punktą, turės būti užsiregistravę LAMA BPO informacinėje sistemoje.
 
Pagrindinio priėmimo pirmojo etapo kvietimas studijuoti bus paskelbtas liepos 27 d. iki 12 val., antrojo etapo – rugpjūčio 6 d. iki 17 val. Po pagrindinio priėmimo likus  laisvų studijų vietų, bus organizuojamas papildomas priėmimas, kurio kvietimas studijuoti bus skelbiamas rugpjūčio 11 d. iki 17 val.
 
Visas 2013 m. bendrojo priėmimo datas rasite „Bendrojo priėmimo“ skiltyje „2013 m. datos“.
 
 
LAMA BPO

 

 

 

PIT-o profesijos patarėja,

ugdymo karjerai koordinatorė

Stasė Stulginskienė