gototopgototop
Patvirtintos 2015 m. bendrojo priėmimo datos Spausdinti
Antradienis, 19 Gegužė 2015 10:26

2015-01-22

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas*

2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.


Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija

Sesija

2015-06-19 – 2015-07-08

Rezultatų paskelbimas

Iki 2015-07-09

Stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija


2015-06-19 – 2015-07-08

Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

Sesija

2015-07-09 – 2015-07-10

Rezultatų paskelbimas

2015-07-10

Papildomas stojančiųjų į švietimo ir ugdymo studijų programas motyvacijos vertinimas

Sesija

2015-07-09 ir 2015-08-07

2010–2014 m. brandos atestatų duomenų ir 2015 m. brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių


Iki 2015-07-13**

Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams***

2015-06-01 – 2015-07-18 15 val.

 


Pagrindinis priėmimas


Pirmasis etapas

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2015-07-23 iki 15 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2015-07-24 – 2015-07-28 17 val.
(išskyrus 07-26)

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2015-07-29 14 val.


Antrasis etapas

Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas

2015-07-29 16 val. -
2015-07-31 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2015-08-03 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2015-08-04 - 2015-08-06 17 val.

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2015-08-07 14 val.


Papildomas priėmimas

Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas****
Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kitų papildomų dokumentų pateikimas LAMA BPO punktams


2015-08-07 – 2015-08-10 17 val.

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2015-08-12 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose

2015-08-13 – 2015-08-14 17 val.

         

*        Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos vertinimas jau yra įvykę arba iki pagrindinės stojamųjų egzaminų sesijos metu tvarkaraštyje numatyto stojamojo egzamino, testo arba motyvacijos vertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.
**       Pakartotinės sesijos ir apeliacijų rezultatai pateikiami iki 2015-07-17 dienos.
***     Užsienyje ir iki 2010 m. Lietuvoje įgyto išsilavinimo bei kiti papildomi dokumentai teikiami LAMA BPO duomenų tvarkymo punktams.
****   Prašymus gali teikti tik asmenys, neturintys sudarytų studijų sutarčių dėl valstybės finansuojamų vietų, tikslinių vietų ir studijų stipendijų.
 

 LAMA BPO informacija