Adomaitis Edvinas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Informatika 4 A_3
Motiejuitis Kęstutis
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Geografija 4 A_2
Motiejuitė Giedrė
 
08:55  
 
 
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
 
 
 
Tikyba 4_5
Vitkienė Virginija
 
Fizika 4 B
Mačiulienė Vitalija
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Kūno kultūra 4 B_b2
Mačiūnas Žydrūnas
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Verslas ir vad. 4 A
Pinkienė Jūratė
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Geografija 4 A_2
Motiejuitė Giedrė
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Geografija 4 A_2
Motiejuitė Giedrė
 
 
 
 
Informatika 4 A_3
Motiejuitis Kęstutis
 
12:55  
 
 
Verslas ir vad. 4 A
Pinkienė Jūratė
 
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Verslas ir vad. 4 A
Pinkienė Jūratė
 
Fizika 4 B
Mačiulienė Vitalija
 
Kūno kultūra 4 B_b2
Mačiūnas Žydrūnas
 
 
 
 
14:45 Fizikos mod. 4
Poliakas Gintautas
 
 
 
 
 
 
 
Informatika mod. 4
Karkliuvienė Lina
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai