Bėčiūtė Inesa
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taikomasis menas 4 A
Judžentytė Kristina
 
08:55 Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
Anglų k. 4 B_8
Jankauskienė Loreta
 
Anglų k. 4 B_8
Jankauskienė Loreta
 
Psichologija 4
Čepulytė Justina
 
09:50 Tikyba 4_2
Vitkienė Virginija
 
Kūno kultūra 4 B_m2
Poliakienė Edita
 
 
 
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Rusų k. 4 B
Martinaitienė Kristina
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Taikomasis menas 4 A
Judžentytė Kristina
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Taikomasis menas 4 A
Judžentytė Kristina
 
Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
12:55 Anglų k. 4 B_8
Jankauskienė Loreta
 
Rusų k. 4 B
Martinaitienė Kristina
 
Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
 
 
 
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Rusų k. 4 B
Martinaitienė Kristina
 
 
 
 
Kūno kultūra 4 B_m2
Poliakienė Edita
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai