Doraitė Erika
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Muzika 4 B_3
Jurgaitytė Birutė
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Anglų mod. 4
Hussein Vilma
Dantienė Raimonda
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Jakienė Ingrida
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Istorija 4 A_3
Kubilinskaitė Vilma
 
08:55 Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Anglų k. 4 B_2
Jankauskienė Loreta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Kūno kultūra 4 B_m2
Poliakienė Edita
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Rusų k. 4 B
Martinaitienė Kristina
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Istorija 4 A_3
Kubilinskaitė Vilma
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Anglų k. 4 B_2
Jankauskienė Loreta
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Istorija 4 A_3
Kubilinskaitė Vilma
 
Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Istorija mod 4_1
Kubilinskaitė Vilma
 
12:55  
 
 
Rusų k. 4 B
Martinaitienė Kristina
 
Anglų k. 4 B_2
Jankauskienė Loreta
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Rusų k. 4 B
Martinaitienė Kristina
 
 
 
 
Kūno kultūra 4 B_m2
Poliakienė Edita
 
 
 
 
14:45 Etika 4_1
Lapienė Angela
 
Muzika 4 B_3
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai