Grigaliūtė Gustė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Informatika 4 A_3
Motiejuitis Kęstutis
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Anglų mod. 4
Hussein Vilma
Dantienė Raimonda
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Jakienė Ingrida
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Istorija 4 A_3
Kubilinskaitė Vilma
 
08:55 Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Anglų k. 4 B_4
Jakienė Ingrida
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika 4
Pinkienė Jūratė
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Sportinis šokis 4
Jonušienė Sigma
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Tikyba 4_3
Vitkienė Virginija
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Istorija 4 A_3
Kubilinskaitė Vilma
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Anglų k. 4 B_4
Jakienė Ingrida
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Istorija 4 A_3
Kubilinskaitė Vilma
 
Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Informatika 4 A_3
Motiejuitis Kęstutis
 
12:55  
 
 
 
 
 
Anglų k. 4 B_4
Jakienė Ingrida
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
 
 
 
Ekonomika 4
Pinkienė Jūratė
 
Sportinis šokis 4
Jonušienė Sigma
 
Dailė 4 A
Burauskienė Jurgita
 
14:45  
 
 
Dailė 4 A
Burauskienė Jurgita
 
Istorija mod 4_2
Kubilinskaitė Vilma
 
Dailė 4 A
Burauskienė Jurgita
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai