Jonušas Laurynas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Fizika 4 A
Poliakas Gintautas
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Anglų mod. 4
Hussein Vilma
Dantienė Raimonda
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Jakienė Ingrida
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
08:55  
 
 
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
 
 
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Kūno kultūra 4 B_b2
Mačiūnas Žydrūnas
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Fizika 4 A
Poliakas Gintautas
 
10:55  
 
 
Informatika 4 P_1
Karkliuvienė Lina
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Informatika 4 P_1
Karkliuvienė Lina
 
Tikyba 4_4
Vitkienė Virginija
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
12:55 Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Fizika 4 A
Poliakas Gintautas
 
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Fizika 4 A
Poliakas Gintautas
 
 
 
 
Kūno kultūra 4 B_b2
Mačiūnas Žydrūnas
 
Šokis 4 A
Jonušienė Sigma
 
14:45 Fizikos mod. 4
Poliakas Gintautas
 
Šokis 4 A
Jonušienė Sigma
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
Šokis 4 A
Jonušienė Sigma
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai