Kazlaitė Ugnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Informatika 4 A_3
Motiejuitis Kęstutis
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Anglų mod. 4
Hussein Vilma
Dantienė Raimonda
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Jakienė Ingrida
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
08:55 Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Geografija 4 A_1
Motiejuitė Giedrė
 
Anglų k. 4 B_6
Jakienė Ingrida
 
Anglų k. 4 B_6
Jakienė Ingrida
 
 
 
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Istorija 4 A_2
Kubilinskaitė Vilma
 
10:55  
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Geografija 4 A_1
Motiejuitė Giedrė
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
 
 
 
Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Informatika 4 A_3
Motiejuitis Kęstutis
 
12:55 Anglų k. 4 B_6
Jakienė Ingrida
 
Istorija 4 A_2
Kubilinskaitė Vilma
 
Geografija 4 A_1
Motiejuitė Giedrė
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Istorija 4 A_2
Kubilinskaitė Vilma
 
 
 
 
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
Krepšinis 4
Mačiūnas Žydrūnas
 
14:45 Krepšinis 4
Mačiūnas Žydrūnas
 
Etika 4_2
Lapienė Angela
 
 
 
 
Geografija mod 4
Motiejuitė Giedrė
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai