Martinaitytė Rugilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Chemijos mod. 4
Martinkienė Lina
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Anglų mod. 4
Hussein Vilma
Dantienė Raimonda
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Jakienė Ingrida
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
08:55  
 
 
Anglų k. 4 B_2
Jankauskienė Loreta
 
Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Fizika 4 B
Mačiulienė Vitalija
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Sportinis šokis 4
Jonušienė Sigma
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Chemija 4 A
Martinkienė Lina
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Anglų k. 4 B_2
Jankauskienė Loreta
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
 
 
 
Tikyba 4_4
Vitkienė Virginija
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
12:55 Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Chemija 4 A
Martinkienė Lina
 
Anglų k. 4 B_2
Jankauskienė Loreta
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Chemija 4 A
Martinkienė Lina
 
Fizika 4 B
Mačiulienė Vitalija
 
Sportinis šokis 4
Jonušienė Sigma
 
Šokis 4 A
Jonušienė Sigma
 
14:45 Biologija mod 4
Ramonas Valentas
 
Šokis 4 A
Jonušienė Sigma
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
Šokis 4 A
Jonušienė Sigma
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai