Norušaitis Martynas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Tinklinis 4_2
Poliakienė Edita
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Taikomasis menas 4 A
Judžentytė Kristina
 
08:55 Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
 
 
 
Tikyba 4_5
Vitkienė Virginija
 
Informatika 4 A_4
Karkliuvienė Lina
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
 
 
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Taikomasis menas 4 A
Judžentytė Kristina
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Taikomasis menas 4 A
Judžentytė Kristina
 
Biologija 4 B_2
Stankūnienė Rūta
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
12:55  
 
 
 
 
 
Anglų k. 4 B_1
Dantienė Raimonda
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
 
 
 
Informatika 4 A_4
Karkliuvienė Lina
 
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
Geografija 4 B
Motiejuitė Giedrė
 
Tinklinis 4_2
Poliakienė Edita
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai