Petraitis Venantas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00  
 
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
 
 
 
08:55 Kūno kultūra 4 B_b1
Mačiūnas Žydrūnas
 
Geografija 4 A_1
Motiejuitė Giedrė
 
Anglų k. 4 B_6
Jakienė Ingrida
 
Anglų k. 4 B_6
Jakienė Ingrida
 
Fizika 4 B
Mačiulienė Vitalija
 
09:50 Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
 
 
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Informatika 4 P_1
Karkliuvienė Lina
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Geografija 4 A_1
Motiejuitė Giedrė
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Informatika 4 P_1
Karkliuvienė Lina
 
Kūno kultūra 4 B_b1
Mačiūnas Žydrūnas
 
 
 
 
12:55 Anglų k. 4 B_6
Jakienė Ingrida
 
 
 
 
Geografija 4 A_1
Motiejuitė Giedrė
 
Matematika 4 A
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
 
 
 
Fizika 4 B
Mačiulienė Vitalija
 
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
14:45 Etika 4_1
Lapienė Angela
 
Braižyba 4
Motiejuitis Kęstutis
 
 
 
 
Informatika mod. 4
Karkliuvienė Lina
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai