Rauckytė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
 
 
 
Anglų mod. 4
Hussein Vilma
Dantienė Raimonda
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Jakienė Ingrida
 
 
 
Geografija 4 A_2
Motiejuitė Giedrė
 
08:55 Kūno kultūra 4 B_m1
Poliakienė Edita
 
Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Informatika 4 A_4
Karkliuvienė Lina
 
09:50 Tikyba 4_2
Vitkienė Virginija
 
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Anglų k. 4 B_7
Vaičiūnienė Daiva
 
10:55 Matematikos mod. 4
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Geografija 4 A_2
Motiejuitė Giedrė
 
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Klasės valandėlė 4
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Jurgaitytė Birutė
Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
12:00 Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Lietuvių k. 4 A
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Geografija 4 A_2
Motiejuitė Giedrė
 
Kūno kultūra 4 B_m1
Poliakienė Edita
 
 
 
 
12:55 Biologija 4 A_1
Ramonas Valentas
 
Anglų k. 4 B_7
Vaičiūnienė Daiva
 
Matematika 4 B
Nesavas Arūnas
 
 
 
 
13:50 Lietuvių mod. 4
Bartašienė Vilija
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Anglų k. 4 B_7
Vaičiūnienė Daiva
 
Informatika 4 A_4
Karkliuvienė Lina
 
Muzika 4 B_1
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai