1ga klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Pilietiškumo pagrindai 1a
Sutnikas Vidmantas
 
Šokis 1a
Jonušienė Sigma
 
Fizika 1a
Poliakas Gintautas
 
Etika 1/Tikyba 1ab
Vitkienė Virginija
Lapienė Angela
Fizika 1a
Poliakas Gintautas
 
08:55 Chemija 1a
Martinkienė Lina
 
Dailė 1a
Burauskienė Jurgita
 
Geografija 1a
Motiejuitė Giedrė
 
Matematika 1a
Balzarevičius Jonas
 
Chemija 1a
Martinkienė Lina
 
09:50 Technologijos 1a
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Anglų kalba 1a
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Lietuvių kalba 1a
Ambroževičienė Ramunė
 
Anglų kalba 1a
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Biologija 1a
Ramonas Valentas
 
10:55 Informatika 1a
Karkliuvienė Lina
Motiejuitis Kęstutis
Rusų 1a
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
Matematika 1a
Balzarevičius Jonas
 
Technologijos 1a
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Lietuvių kalba 1a
Ambroževičienė Ramunė
 
12:00 Matematika 1a
Balzarevičius Jonas
 
Tikyba 1a
Vitkienė Virginija
 
Kuno kultūra 1a
Mačiūnas Žydrūnas
 
Rusų 1a
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
Klasės valandėlė 1abcd
Ambroževičienė Ramunė
Jankauskienė Loreta
Judžentytė Kristina
Pinkienė Jūratė
12:55 Biologija 1a
Ramonas Valentas
 
Kuno kultūra 1a
Mačiūnas Žydrūnas
 
Anglų kalba 1a
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Lietuvių kalba 1a
Ambroževičienė Ramunė
 
Istorija 1a
Kubilinskaitė Vilma
 
13:50 Geografija 1a
Motiejuitė Giedrė
 
Lietuvių kalba 1a
Ambroževičienė Ramunė
 
Muzika 1a
Jurgaitytė Birutė
 
Istorija 1a
Kubilinskaitė Vilma
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai