1gb klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Istorija 1b
Kubilinskaitė Vilma
 
Chemija 1b
Martinkienė Lina
 
Technologijos 1b
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Etika 1/Tikyba 1ab
Vitkienė Virginija
Lapienė Angela
Anglų kalba 1b
Dantienė Raimonda
Vaičiūnienė Daiva
08:55 Fizika 1b
Poliakas Gintautas
 
Kuno kultūra 1b
Mačiūnas Žydrūnas
 
Rusų kalba 1b
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
Matematika 1b
Nesavas Arūnas
 
Biologija 1b
Ramonas Valentas
 
09:50 Geografija 1b
Motiejuitė Giedrė
 
Matematika 1b
Nesavas Arūnas
 
Lietuvių kalba 1b
Krajinienė Birutė
 
Technologijos 1b
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Muzika 1b
Jurgaitytė Birutė
 
10:55 Lietuvių kalba 1b
Krajinienė Birutė
 
Anglų kalba 1b
Dantienė Raimonda
Vaičiūnienė Daiva
Kuno kultūra 1b
Mačiūnas Žydrūnas
 
Istorija 1b
Kubilinskaitė Vilma
 
Pilietiškumo pagrindai 1b
Sutnikas Vidmantas
 
12:00 Matematika 1b
Nesavas Arūnas
 
Rusų kalba 1b
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
Anglų kalba 1b
Dantienė Raimonda
Vaičiūnienė Daiva
Informatika 1b
Karkliuvienė Lina
Motiejuitis Kęstutis
Klasės valandėlė 1abcd
Ambroževičienė Ramunė
Jankauskienė Loreta
Judžentytė Kristina
Pinkienė Jūratė
12:55 Dailė 1b
Burauskienė Jurgita
 
Šokis 1b
Jonušienė Sigma
 
Geografija 1b
Motiejuitė Giedrė
 
Lietuvių kalba 1b
Krajinienė Birutė
 
Chemija 1b
Martinkienė Lina
 
13:50 Biologija 1b
Ramonas Valentas
 
Lietuvių kalba 1b
Krajinienė Birutė
 
 
 
 
Fizika 1b
Poliakas Gintautas
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai