1gc klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Matematika 1c
Petrošiūtė Dina
 
Tikyba/Etika 1cd
Vitkienė Virginija
Lapienė Angela
Geografija 1c
Motiejuitė Giedrė
 
Rusų 1c
Martinaitienė Kristina
Diringienė Nijolė
Chemija 1c
Martinkienė Lina
 
08:55 Istorija 1c
Kubilinskaitė Vilma
 
Šokis 1c
Jonušienė Sigma
 
Lietuvių kalba 1c
Gasėnienė Eugenija
Informatika 1c
Motiejuitis Kęstutis
Karkliuvienė Lina
Istorija 1c
Kubilinskaitė Vilma
 
09:50 Kūno kultūra 1c
Poliakienė Edita
 
Fizika 1c
Poliakas Gintautas
 
Matematika 1c
Petrošiūtė Dina
 
Anglų kalba 1c
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
10:55 Lietuvių kalba 1c
Gasėnienė Eugenija
 
Dailė 1c
Burauskienė Jurgita
 
Pilietiškumo pagrindai 1c
Sutnikas Vidmantas
 
Lietuvių kalba 1c
Gasėnienė Eugenija
 
Matematika 1c
Petrošiūtė Dina
 
12:00 Technologijos 1c
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Kūno kultūra 1c
Poliakienė Edita
 
Biologija 1c
Ramonas Valentas
 
Technologijos 1c
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Klasės valandėlė 1abcd
Ambroževičienė Ramunė
Jankauskienė Loreta
Judžentytė Kristina
Pinkienė Jūratė
12:55 Geografija 1c
Motiejuitė Giedrė
 
Rusų 1c
Martinaitienė Kristina
Diringienė Nijolė
Anglų kalba 1c
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Biologija 1c
Ramonas Valentas
 
Muzika 1c
Jurgaitytė Birutė
 
13:50 Fizika 1c
Poliakas Gintautas
 
Anglų kalba 1c
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Chemija 1c
Martinkienė Lina
 
 
 
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai