1gd klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Matematika 1d
Mikulėnas Gediminas
 
Tikyba/Etika 1cd
Vitkienė Virginija
Lapienė Angela
Rusų kalba 1d
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
Lietuvių kalba 1d
Balčiūnienė Aušra
 
Biologija 1d
Ramonas Valentas
 
08:55 Geografija 1d
Motiejuitė Giedrė
 
Anglų kalba 1d
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Anglų kalba 1d
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Anglų kalba 1d
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Fizika 1d
Poliakas Gintautas
 
09:50 Biologija 1d
Ramonas Valentas
 
Chemija 1d
Martinkienė Lina
 
Lietuvių kalba 1d
Balčiūnienė Aušra
 
Matematika 1d
Mikulėnas Gediminas
 
Geografija 1d
Motiejuitė Giedrė
 
10:55 Lietuvių kalba 1d
Balčiūnienė Aušra
 
Fizika 1d
Poliakas Gintautas
 
Chemija 1d
Martinkienė Lina
 
Informatika 1d
Motiejuitis Kęstutis
Karkliuvienė Lina
Matematika 1d
Mikulėnas Gediminas
 
12:00 Pilietiškumo pagrindai 1d
Sutnikas Vidmantas
 
Šokis 1d
Jonušienė Sigma
 
Dailė 1d
Burauskienė Jurgita
 
Istorija 1d
Kubilinskaitė Vilma
 
Klasės valandėlė 1abcd
Ambroževičienė Ramunė
Jankauskienė Loreta
Judžentytė Kristina
Pinkienė Jūratė
12:55 Istorija 1d
Kubilinskaitė Vilma
 
Tikyba 1d
Vitkienė Virginija
 
Muzika 1d
Jurgaitytė Birutė
 
Kūno kultūra 1d
Mačiūnas Žydrūnas
 
Technologijos 1d
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
13:50 Kūno kultūra 1d
Mačiūnas Žydrūnas
 
Lietuvių kalba 1d
Balčiūnienė Aušra
 
Technologijos 1d
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Rusų kalba 1d
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai