Burbaitė Vesta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Biologija 3 A2
Ramonas Valentas
 
 
 
 
Chemija 3 A
Martinkienė Lina
 
Geografija 3 B
Motiejuitė Giedrė
 
Muzika 3 B2
Jurgaitytė Birutė
 
08:55 Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių mod. 3
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
09:50 Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Chemija 3 A
Martinkienė Lina
 
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
10:55 Chemija 3 A
Martinkienė Lina
 
Klasės valandėlė 3
Mikulėnas Gediminas
Petrošiūtė Dina
Poliakienė Edita
Biologija 3 A2
Ramonas Valentas
 
12:00 Informatika 3 B
Mikulėnas Gediminas
 
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Matematikos mod. 3
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
12:55 Tinklinis 3
Poliakienė Edita
 
Geografija 3 B
Motiejuitė Giedrė
 
Biologija 3 A2
Ramonas Valentas
 
Muzika 3 B2
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
13:50 Tikyba 3_3
Vitkienė Virginija
 
 
 
 
 
 
 
Chemijos mod. 3
Martinkienė Lina
 
 
 
 
14:45 Lotynų k. 3
Balčiūnienė Aušra
 
 
 
 
Tinklinis 3
Poliakienė Edita
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai