Kaveckaitė Gabrielė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Dailė 3 A
Burauskienė Jurgita
 
Rusų k. 3 B
Diringienė Nijolė
 
Istorija 3 A
Kubilinskaitė Vilma
 
Biologija 3 B
Stankūnienė Rūta
 
 
 
 
08:55 Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių mod. 3
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
09:50 Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Istorija 3 A
Kubilinskaitė Vilma
 
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
10:55 Istorija 3 A
Kubilinskaitė Vilma
 
Klasės valandėlė 3
Mikulėnas Gediminas
Petrošiūtė Dina
Poliakienė Edita
Dailė 3 A
Burauskienė Jurgita
 
12:00 Rusų k. 3 B
Diringienė Nijolė
 
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Matematikos mod. 3
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
12:55 Informatika 3 P
Karkliuvienė Lina
 
Biologija 3 B
Stankūnienė Rūta
 
Dailė 3 A
Burauskienė Jurgita
 
 
 
 
Kūno kultūra 3 B
Mačiūnas Žydrūnas
Poliakienė Edita
13:50 Tikyba 3_3
Vitkienė Virginija
 
Kūno kultūra 3 B
Mačiūnas Žydrūnas
Poliakienė Edita
Rusų k. 3 B
Diringienė Nijolė
 
 
 
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
Informatika 3 P
Karkliuvienė Lina
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:42

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai