Metlovaitė Emilija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00  
 
 
Istorija 3 A2
Kubilinskaitė Vilma
 
Fizika 3 A
Mačiulienė Vitalija
 
Muzika 3 B
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
08:55 Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių mod. 3
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
09:50 Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Fizika 3 A
Mačiulienė Vitalija
 
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
10:55 Fizika 3 A
Mačiulienė Vitalija
 
Klasės valandėlė 3
Mikulėnas Gediminas
Petrošiūtė Dina
Poliakienė Edita
 
 
 
12:00 Istorija 3 A2
Kubilinskaitė Vilma
 
Matematika 3 A
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Lietuvių k. 3 A
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Gasėnienė Eugenija
Krajinienė Birutė
Bartašienė Vilija
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Jankauskienė Loreta
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Matematikos mod. 3
Balzarevičius Jonas
Mikulėnas Gediminas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
12:55  
 
 
Muzika 3 B
Jurgaitytė Birutė
 
 
 
 
 
 
 
Sportinis šokis 3
Jonušienė Sigma
 
13:50 Etika 3
Lapienė Angela
 
Sportinis šokis 3
Jonušienė Sigma
 
Istorija 3 A2
Kubilinskaitė Vilma
 
Fizikos mod. 3
Mačiulienė Vitalija
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
Psichologija 3
Čepulytė Justina
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:43

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai