2gd klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Technologijos 2d
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
08:55 Pilietiškumo p. 2d
Židonienė Violeta
 
Istorija 2d
Ulinienė Lina
 
Kuno kultūra 2d
Poliakienė Edita
 
09:50 Informatika 2d
Motiejuitis Kęstutis
Karkliuvienė Lina
Rusų kalba 2d
Martinaitienė Kristina
Diringienė Nijolė
Klasės valandėlė 2a
Burauskienė Jurgita
Karkliuvienė Lina
Martinaitienė Kristina
Bartašienė Vilija
Rusų kalba 2d
Martinaitienė Kristina
Diringienė Nijolė
Dailė 2d
Judžentytė Kristina
 
10:55 Istorija 2d
Ulinienė Lina
 
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Muzika 2d
Jurgaitytė Birutė
 
Biologija 2d
Stankūnienė Rūta
 
Ekonomika 2d
Pinkienė Jūratė
 
12:00 Chemija 2d
Martinkienė Lina
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Chemija 2d
Martinkienė Lina
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Kuno kultūra 2d
Poliakienė Edita
 
12:55 Fizika 2d
Poliakas Gintautas
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Geografija 2d
Ramanauskienė Laura
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
13:50  
 
 
Tikyba/Etika 2cad
Lapienė Angela
Vitkienė Virginija
 
 
 
Tikyba 2d
Vitkienė Virginija
 
Fizika 2d
Poliakas Gintautas
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:43

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai