2ga klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Kuno kultūra 2a
Mačiūnas Žydrūnas
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
08:55 Biologija 2a
Stankūnienė Rūta
 
Chemija 2a
Martinkienė Lina
 
Muzika 2a
Jurgaitytė Birutė
 
09:50 Fizika 2a
Poliakas Gintautas
 
Technologijos 2a
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Klasės valandėlė 2a
Burauskienė Jurgita
Karkliuvienė Lina
Martinaitienė Kristina
Bartašienė Vilija
Ekonomika 2a
Pinkienė Jūratė
 
Pilietiškumas p. 2a
Židonienė Violeta
 
10:55 Kuno kultūra 2a
Mačiūnas Žydrūnas
 
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Dailė 2a
Judžentytė Kristina
 
Geografija 2a
Ramanauskienė Laura
 
Fizika 2a
Poliakas Gintautas
 
12:00 Istorija 2a
Ulinienė Lina
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Rusų kalba 2a
Martinaitienė Kristina
Diringienė Nijolė
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Chemija 2a
Martinkienė Lina
 
12:55 Tikyba2a
Vitkienė Virginija
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Rusų kalba 2a
Martinaitienė Kristina
Diringienė Nijolė
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
13:50 Informatika 2a
Motiejuitis Kęstutis
Karkliuvienė Lina
Tikyba/Etika 2cad
Lapienė Angela
Vitkienė Virginija
Istorija 2a
Ulinienė Lina
 
 
 
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:43

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai