2gb klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Pilietiškumas p. 2b
Židonienė Violeta
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
08:55 Dailė 2b
Judžentytė Kristina
 
Fizika 2b
Poliakas Gintautas
 
Rusų kalba 2b
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
09:50 Istorija 2b
Ulinienė Lina
 
Tikyba 2b
Vitkienė Virginija
 
Klasės valandėlė 2a
Burauskienė Jurgita
Karkliuvienė Lina
Martinaitienė Kristina
Bartašienė Vilija
Biologija 2b
Stankūnienė Rūta
 
Kuno kultūra 2b
Poliakienė Edita
 
10:55 Technologijos 2b
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Rusų kalba 2b
Diringienė Nijolė
Martinaitienė Kristina
Ekonomika 2b
Pinkienė Jūratė
 
Muzika 2b
Jurgaitytė Birutė
 
12:00 Kuno kultūra 2b
Poliakienė Edita
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Istorija 2b
Ulinienė Lina
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Fizika 2b
Poliakas Gintautas
 
12:55 Chemija 2b
Martinkienė Lina
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Chemija 2b
Martinkienė Lina
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
13:50  
 
 
Informatika 2b
Motiejuitis Kęstutis
Karkliuvienė Lina
 
 
 
Geografija 2b
Ramanauskienė Laura
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:43

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai