2gc klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Biologija 2c
Stankūnienė Rūta
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
08:55 Informatika/Rusų 2c
Diringienė Nijolė
Karkliuvienė Lina
Technologijos 2c
Burauskienė Jurgita
Judžentytė Kristina
Dailė 2c
Judžentytė Kristina
 
09:50 Chemija 2c
Martinkienė Lina
 
Pilietiškumo p. 2c
Židonienė Violeta
 
Klasės valandėlė 2a
Burauskienė Jurgita
Karkliuvienė Lina
Martinaitienė Kristina
Bartašienė Vilija
Geografija 2c
Ramanauskienė Laura
 
Kuno kultūra 2c
Mačiūnas Žydrūnas
 
10:55 Fizika 2c
Poliakas Gintautas
 
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Istorija 2c
Ulinienė Lina
 
Rusų kalba 2c
Martinaitienė Kristina
Diringienė Nijolė
Chemija 2c
Martinkienė Lina
 
12:00 Kuno kultūra 2c
Mačiūnas Žydrūnas
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
Ekonomika 2c
Pinkienė Jūratė
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Informatika/Rusų 2c
Martinaitienė Kristina
Karkliuvienė Lina
12:55 Muzika 2c
Jurgaitytė Birutė
 
Lietuvių kalba 2
Ambroževičienė Ramunė
Balčiūnienė Aušra
Krajinienė Birutė
Gasėnienė Eugenija
Bartašienė Vilija
Matematika 2
Mikulėnas Gediminas
Balzarevičius Jonas
Nesavas Arūnas
Petrošiūtė Dina
Fizika 2c
Poliakas Gintautas
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jankauskienė Loreta
Jakienė Ingrida
13:50 Istorija 2c
Ulinienė Lina
 
Tikyba/Etika 2cad
Lapienė Angela
Vitkienė Virginija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:43

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai