Jankauskienė Loreta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 /////  
 
 
Anglų mod. 4
Hussein Vilma
Dantienė Raimonda
Vaičiūnienė Daiva
Jakienė Ingrida
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jakienė Ingrida
 
 
 
08:55 Anglų k. 4 B_2
 
 
Anglų k. 4 B_8
 
 
Anglų k. 4 B_8
 
 
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
09:50  
 
 
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
 
 
 
Anglų kalba 1c
Jakienė Ingrida
 
10:55  
 
 
 
 
 
Anglų k. 4 B_2
 
 
12:00 Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jakienė Ingrida
 
 
 
Anglų k. 3 B
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Jakienė Ingrida
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Klasės valandėlė 1abcd
Ambroževičienė Ramunė
Judžentytė Kristina
Pinkienė Jūratė
12:55 Anglų k. 4 B_8
 
 
Anglų kalba 1c
Jakienė Ingrida
 
Anglų k. 4 B_2
 
 
Anglų kalba 2
Dantienė Raimonda
Hussein Vilma
Vaičiūnienė Daiva
Židonienė Violeta
Jakienė Ingrida
13:50 Anglų kalba 1c
Jakienė Ingrida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:43

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai