Lapienė Angela
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00  
 
 
Tikyba/Etika 1cd
Vitkienė Virginija
 
 
 
 
Etika 1/Tikyba 1ab
Vitkienė Virginija
 
 
 
 
08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:50 Etika 3
 
 
Tikyba/Etika 2cad
Vitkienė Virginija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:45 Etika 4_1
 
 
Etika 4_2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:45 /////  
 
 
/////  
 
 
/////
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 3.44 2018.08.30 14:43

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai